Untitled Document

Marka Tescil - Patent

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre tek başına üretme, kullanma, lisans verme veya satma yetkisini veren fikri mülkiyet belgedir. Kanunda “yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patentlenerek korunur.” denilmektedir. Buluşların sadece Türkiye’de değil dünyada da yeni olması gerekir. Türkiye’de ve dünyada

  • Yeni olan
  • Sanayiye uygulanabilen
  • Tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar patentle korunur.


Patent Çeşitleri

İncelemeli Patent


Tescili alınmak istenen buluşun dünyada yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen basamağını aşıp aşmadığı hususlarında araştırmaya tâbi tutulması ve incelemesinin olumlu olması halinde verilir.

Hukuken ve ticari açıdan tercih edilen bir tescil çeşidi olup koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 20 yıldır. İncelemeli patent, tescil süresi bakımından uzun ve maliyetli olup ülkemizdeki başvuruların pek azı incelemeli patenttir.

İncelemesiz Patent


Yenilik ve teknolojik basamağı aşma kriterleri bakımından incelemeye tâbi tutulmayan veya inceleme aşamasında olumsuz rapor alan buluşlara sahibinin”yenilik beyanı” üzerine verilen patenttir. Koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 7 yıldır.

Faydalı Model


Faydalı model, daha ziyade gelişmekte olan ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yapılan “küçük buluşlara” verilen bir belgedir. Faydalı model ile konu buluşun dünyada yenilik özelliği taşıması istense de tekniğin bilinen durumunu aşması aranmaz.

Faydalı modelde inceleme yapılmaz, başvuru sahibinin “yenilik beyanı” üzerine verilir. Koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 10 yıldır.

Sizi Korur

En güncel virüs ve ataklara karşı sizi ve şirketinizi bilgilendir ve sizi korur. Saldırı senaryoları üretip gelecekti sorunlara şimdiden çözüm arar. Bu sayede gerek firma bilgileriniz gerekse özel bilgileriniz her daim koruma altında kalarak "aktif bir koruma kalkanı" sahibi olursunuz.

Her Konuda Yardımcı

Herşeyden önce insanız. Bu nedenle ihtiyacınız olan hher türlü bilgiye ulaşmanız için elimizden geleni yapar sadece işletmeniz için değil, sizin içinde vazgeçilmez bir kaynak oluruz.

Mutlu Müşteri

Mutlu müşterinin Yeni müşteri olduğunun farkındayız. Yoksa bugünlere gelmemiz mümkün olmazdı. Bir teknoloji şirketinden daha çok insan davranışlarını inceleyen ve buna göre önlem alıp yönlendirme yapan bir işletmeyiz. Dolayısıyla sizinde mutluluğunuz buna dahil.

Fark Yaratan Avantajlarımız

*

Sürekli İlgi

Web sitesi bizde olduğu sürece size her çeşit konuda destek vermeye gayret göstermekteyiz. Özellikle sıcak referansın nekadar önemli olduğunun fakındayız. Mutlu müşteri, Yeni müşteri demektir.

*

Kurumsal Yapı

İşletmenizin kurumsal gereksinimlerini tespit edip gerçek bir bilinirlik ve büyüme sağlayabilir. Ölçülrbilinir raporlarla sizlere gelişmenizi sunabiliriz.

İletişim Bilgilerimiz

Merkez Ofis

Dijital Mimar İnternet Hizmetleri
Cumhuriyet Bulvarı Gümrük İş Merkezi,
No:38 K:1/105 35280,
Konak/İzmir
Mobile : 05554017711
Phone : 02322433306
Email
dijitalmimar@hotmail.com
Bizi sosyal medyadan takip edin