Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Iphone Gizli Özellikleri


Iphone ile yapabileceklerinizi görünce þaþýracaðýnýza eminim

 

 

 

 

 

 

1. Cihazýnýzý þarj ederken uçak modunu açarsanýz 2 kat daha hýzlý þarj olur.

2. iPhone'da adres bulmanýn en kolay yolu Foursquare'dir. Gireceðiniz yerin adýný yazacaksýnýz, çýkan sonuçtan haritaya basacaksýnýz, daha sonra foursquare içinde açýlan haritada sað üstteki "Yönlendirmeler"e basacaksýnýz. Böylece Apple Maps direk olarak açýlýp sizi gideceðiniz yere götürüyor! Çok kolay!

3. Hesap makinesinde yanlýþ yazdýysanýz parmaðýnýzla soldan saða doðru kaydýrýrsanýz son basamaðý siler.

4. Çocuklar cihazýnýzla oynarken Genel Ayarlar'daki Eriþilebilirlik menusunden Güdümlü Eriþim'i aktifleþtirin

Çocuklar iPad ya da iPhone ile oynarken yanlýþlýkla baþka uygulamalarý açmasýn, yanlýþ þeyleri silmesin diye sadece tek bir uygulamayý aktifleþtirip o uygulamanýn içinde de hangi tuþlara basabileceðini seçmenizi saðlayan bu özellik çocuk sahipleri için vazgeçilmez..

5. Kulaklýðýnýzý kullanarak fotoðraf çekebilirsiniz!

Kulaklýðýnýzýn üstündeki Volume + tuþuna basarak kamera modundayken fotoðraf çekebilirsiniz! Artýk selfielerinizde kolunuzun gözükmesine gerek yok :)

6. Telefonunuzun kilidini açmadan kamerayý çalýþtýrýn!

Kilidi açmak için kaydýrýn ekranýnda, sað alttaki kamera ikonunu yukarý doðru kaydýrýrsanýz telefon kilidini açmadan kamerayý kullanmaya baþlayabilirsiniz

7. Her tür Bluetooth klavye ile telefonunuzu ya da iPadinizi kullanabilirsiniz

8. Pusula uygulamasýnýn içinde gizli bir Seviye Ölçer var!

Pusula uygulamasý açýkken ekraný saðdan sola kaydýrýrsanýz seviye ölçer uygulamasýný açabilirsiniz. Yüzeylerin düzlüðünü ölçmekte kullanmak için ideal!

9. Herhangi bir uygulamada en tepeye bir kere basarsanýz, ekran otomatikman en üste scroll eder!

Twitter'da, facebook'da ya da mail uygulamasýnda çok aþaðýlara indiyseniz, tepeye ufak bir týklama sizi eeen üste götürür

10. Gece daha rahat kullaným için renkleri ters çevirin!

Ayarlar -> Genel -> Eriþilebilirlik -> Renkleri Ters Çevir

11. Alt menüye klasör koyabilirsiniz

12. Yazý yazarken Space tuþuna 2 kere basarsanýz otomatik olarak cümlenin sonuna nokta koyar ve yeni cümleye geçmek için bir boþluk býrakýr.

13. Dinlediðiniz müziði kulaklýðýnýzdan kontrol edebilirsiniz!

Ses arttýrma ve azaltmanýn ortasýndaki boþluða bir kere basma müziði durdurur, iki kere basma bir sonraki þarkýya geçirir, üç kere basma da bir önceki þarkýya geçirir

14. Üstte çýkan bilgilendirmeleri sola doðru kaydýrarak silebilirsiniz

15. Ã?arjýnýz daha uzun gitmesi için arka planda uygulamalarýn yenilenmesini kapatýn

Ayarlar -> Genel -> Arkaplanda Uygulamalarý Yenile

Hepsini ya da bir kýsmýný kapatabilirsiniz

16. Bu da iPad bonusu: iPad'de klavye sol taraftaki gibiyken baþ parmaklarýnýzla tutup yanlara ayýrýsanýz saðdaki gibi olur ve iki elle daha rahat þekilde yazabilirsiniz

17. 

Bir önceki sayfa