Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

LG Optimus L5 E612 Room Yükleme


 
 

Telefonumu aldýðýmdan beri kullanýmý ve bana verdiði güven çok iyi. Ýçinde gelen android sürümü de öyle. Çýkan son güncellemeyle birlikte çok çok az olan donma olaylarý neredeyse hiçe indirgenmiþ durumda. Fakat yine de arkaplanda çalýþan uygulamalar için task killer task monitor ler kullanmak durumundayým. Bu telefonu kullanan diðer kullanýcýlar da ayný dertten muzdariplerdir kesinlikle. Ýþte Custom ROM'larýn da en iyi özelliði biraz buradan geliyor.. Gereksiz arkaplanda çalýþan uygulamalar sistemden kaldýrýlýyor, ya da uygulamadan çýkýþ yaptýðýmýzda komple çýkýyor arkaplanda kalmýyor bu sayede task killer'lara gerek kalmýyor pek fazla. Baðlamak istediðim konuya geliyorum buyrun içeri..

Bu telefon bu kadar çok kullanýlýrken, sevilirken ve o kadar insan nolur custom rom nolur custom rom çýkarýn yapýn daðýtýnnn diye yalvarýrken ( Bkz: örneðin bu adreste) neden cyanogen mod yapýmcýlarý hiç bi þekilde seslerini çýkarmýyorlar. Yani etrafta diðer telefonlara kýzýlay daðýtýrmýþçasýna custom rom'lar varken bu telefonun çýkmasýnýn ardýndan 2-3 aydan fazla olmasýna raðmen neden hala ses soluk yok? Ellere var da bize niye yok?


Bizim LG L5 'in mükemmelliðinden dolayý "la zaten bu telefona rom mom gerekmiyo fak det þit" falan mý diyolar anlamadým, ya da bu telefonun neyine rom mu çýkarcaz diyolar? Eðer öyle bi durum varsa bi kamyon adam toplarým bak? Bak hepsi burda Google 'da isyean ediyolar! Herkes manyak gibi root iþlemini anlatmýþ, olum biriniz de sormuyosunuz niye bize custom rom yok? Ne zaman çýkacak ya da çýkar mý? Çýkarsa neler olur çýkmazsa neler olur?

Valla ben her gün kontrol ediyorum inþallah çýktýðý veya öyle söylentiler yayýlmaya baþladýðý ilk an buraya alacaðým konuyu, ya da kendim öðrenecem atacam ortaya ! Symbian S60 olan Nokia 5800'ýma az mý rom yapýp atmýþtým. Yine yaparým!

Takipte kalmanýzý öneriyorum.

Bir önceki sayfa